Ioana R. Podina este Conf. Univ. Dr.  Departamentul de Psihologie Aplicat? ?i Psihoterapie, Universitatea din Bucure?ti ?i coordonator al Laboratorului de ?tiin?e Congnitive Clinice din cadrul aceleia?i institu?ii. Interesele sale principale de cercetare se axeaz? pe interven?ii clinice validate ?tiin?ific cu ajutorul tehnologiei augmentate. A coordonat  trecut un alt grant de Tinere Echipe intitulat SIGMA (o aplica?ie mobil? ?gamificat?? de tip ”self-help’ pentru gestionarea greut??ii la adul?ii tineri; PN-II-RU-TE-2014-4-2481). Este prim autor al numeroase articole publicate  jurnale consacrate, precum: Clinical Psychology Review, Behavior Therapy or Health Psychology.  calitate de coordonator al proiectului aiCARE, contribuie la toate obiectivele acestui proiect.

RareČ™ F. Boian