(1) Articole Științifice WoS

Publicate

 • Fodor, L. A., Todea, D., & Podina, I. R.(2022). Core Fear of Cancer recurrence symptoms in Cancer Survivors: a network approach. Current Psychology, 1-16. (FI: 2.38)  https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-03500-5
 • Podina, I.R., Hilpert, P., & Rusu, P. P. (2022). Depressive traits predict stress and emotional reactivity trajectory in college students: An intensive longitudinal ecological stress induction study. International Journal of Stress Management, 29(2), 154. (FI: 4.36) https://psycnet.apa.org/record/2022-72669-004

In recenzie

 • Podina, I.R., Bucur, A., Todea D., Fodor, L., Luca, A., Dinu, L., & Boian, R. (under review). Mental health at different stages of cancer survival. A natural language processing study of Reddit posts. Frontiers in psychology  (FI: 4.23). Preprint aici: https://psyarxiv.com/mskn3/
 • Podina, I.R., Fodor, L. A., Todea, D. (under review). Fear of cancer recurrence and mental health: A comprehensive  meta-analysis. Psycho-Oncology Journal (FI: 3.95). 
 • Boian R., Bucur, A., Todea, D., Luca, A., Rebedea, T, & Podina, I R. (under review). A conversational agent framework for mental health screening: Design, implementation, and usability. Preprint aici: https://psyarxiv.com/t2r3z/
 • Podina, I.R., Bucur, A. Fodor, L., & Boian, R. (under review). Screening for Common Mental Health Disorders: A Psychometric Evaluation of a Chatbot System. Psychological Assessment (FI: 6.08).

 

(2) Capitole carte

 

(3) Diseminare conferințe

 • Podina, I.R., Bucur, A., Todea, D., Luca, A., Fodor, L., Liviu, P., Dinu, Boian, R. (2021, Octombrie 18 – 21) Once a survivor, always a survivor: Using natural language processing to identify text particularities around the time of diagnosis and remission of cancer survivors. “21st WPA World Congress of Psychiatry”. Congres Virtual, (poster) link: https://wcp-congress.com/
 • Podina, I.R., Bucur, A., Todea, D., Luca, A., Fodor, L., Liviu, P., Dinu, Boian, R. (2021, Noiembrie 07 – 11). Natural language processing as a tool to identify the Reddit particularities of cancer survivors around the time of diagnosis and remission: A pilot study. Proceedings of the Fifth Workshop on Widening Natural Language Processing. Punta Cana, Republica Dominicană, (proceeding) link: https://aclanthology.org/2021.winlp-1.4/
 • Bucur, A., Podina, I. R., & Dinu, L. (2021, Septembrie 02 – 03). A Psychologically Informed Part-of-Speech Analysis of Depression in Social Media. Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2021). Congres Virtual, (proceeding), Link: https://aclanthology.org/2021.ranlp-1.24/
 • Podina, I. R. (2021, Noiembrie 11 – 14). Odată supraviețuitor, întotdeauna supraviețuitor: utilizarea lingvisticii computaționale pentru a identifica particularitățile limbajului scris în jurul momentului diagnosticului și a remisiunii supraviețuitorilor de cancer. Conferinţa APR „Psihologie şi Tehnologie: Conectaţi la Viitor” 2021. Congres Virtual, (simpozion), link: https://conferinta.apsi.ro/?page_id=529
 • Todea, D. (2021, Noiembrie 11 – 14). Prezentarea rezultatelor proiectului aiCARE: Analiza de rețea a fricii de recurență a cancerului la supraviețuitori. Conferinţa APR „Psihologie şi Tehnologie: Conectaţi la Viitor” 2021, Congres Virtual, (simpozion), link: https://conferinta.apsi.ro/?page_id=529
 • Prezentare tip Prelegere: Podina, I. R. (2021, Octombrie 09 – 10). Prevenția și detecția timpurie a tulburărilor mintale la tineri. Health Now, Ediţia 6. Congres Virtual, (prelegere) link: https://choiceconsulting.ro/health-now/
 • Podina, I. R., Fodor, L. A., Todea, D. (2022, August 23 – 27). Core fear of cancer recurrence symptoms in cancer survivors: A network approach. The 36th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Bratislava, Slovacia (poster) https://2022.ehps.net/wp-content/uploads/2022/08/EHPS_2022_SimpleProgram_24.08.2022_13.47.pdf
 • Podina, I. R. (2022, 3 iunie). Prevenția problemelor de sănătate mintală la tineri. Conferința Promovarea sănătății mintale în școală, Suceava, România (prelegere) https://educatiafnonf.wordpress.com/category/conexiuni/
 • Todea, D (2022, Octombrie, 12-14): Standardised national patient support programs and the need for continued innovation: Romanian example. 28th PanCare Meeting, Congres fizic în Budapesta, (prelegere)
 • Link: https://www.pancare.eu/2022/06/23/28th-pancare-meeting-budapest/
 • Todea,D. (2023, Martie, 21-23): Natural Language Processing Special: Sănătatea mintală în diferite etape ale supraviețuirii cancerului: un studiu de procesare a limbajului natural al postărilor Reddit. Nitro,Language,Processing Hackathon, Congres virtual, (prelegere) Link: https://nitronlp.rocks/workshops
 • Podina, I.R. (2023). Latest trends in digital mental health interventions & assessment. CISP – International Conference of Psychology Students, Cluj-Napoca, Romania. (prelegere)https://www.facebook.com/photo?fbid=557522066408654&set=a.437369381757257

 

(4) Diseminare în articole în presă și social media

 

(5) Evenimente de conștientizare publica

 

(5) Rapoarte

Proiectul este finanțat printr-un grant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitizării, CNCS/CCCDI - UEFISCDI, nr. proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-2140 prin programul PNCDI III

ro_RO